Kadra

Dyrektor szkoły

mgr Adam Jakubowski

Pedagog

mgr Krystyna Katarzyna Oroń

Pedagog specjalny

mgr Lidia Dzierzbińska

Psycholog

mgr Emilia Żukowska

Oddziały przedszkolne

„5-latki” mgr Anna Górecka

„6-latki” mgr Klaudia Brudzyńska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Agnieszka Dziełakowska

mgr Anna Kawecka

mgr Beata Zielonka/ mgr Dorota Hetnerska

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

mgr Maria Cegiełka – matematyka,

mgr Aneta Ulicka – geografia, przyroda

mgr Agnieszka Dziełakowska – wos,

mgr Agnieszka Gizińska – matematyka, fizyka, informatyka, technika,

mgr Małgorzata Cieślak – język polski, historia, 

mgr Adam Jakubowski – muzyka, plastyka,

mgr Zofia Jaszczuk – biologia, chemia,  

mgr Dariusz Kostrzewa – wf, edb,

mgr Krystyna Katarzyna Oroń – doradztwo zawodowe, 

mgr Monika Przybysiak-Opała – język polski, 

mgr Dariusz Zdunowski – język angielski,

mgr Edyta Zieleniecka – religia, wdż,

mgr Beata Ziółkowska – historia, 

mgr Katarzyna Zwierzchlewska – język rosyjski

Zajęcia logopedyczne

mgr Małgorzata Cieślak 

mgr Lidia Dzierzbińska

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Krystyna Oroń

mgr Lidia Dzierzbińska

 

Zajęcia świetlicowe

mgr Monika Przybysiak-Opała 

mgr Krystyna Katarzyna Oroń

mgr Edyta Zieleniecka

mgr Agnieszka Dziełakowska

mgr Anna Kawecka

mgr Dorota Hetnerska