Kadra

Dyrektor szkoły

mgr Adam Jakubowski

Pedagog

mgr Krystyna Katarzyna Oroń

Pedagog specjalny

mgr Klaudia Brudzyńska

Oddziały przedszkolne

„5-latki” mgr Anna Górecka

„6-latki” mgr Klaudia Brudzyńska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Agnieszka Dziełakowska

mgr Anna Kawecka

mgr Beata Zielonka

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

mgr Maria Cegiełka – matematyka,

mgr Aneta Ulicka – geografia,

mgr Agnieszka Dziełakowska – wos,

mgr Agnieszka Gizińska – matematyka, fizyka, informatyka, technika,

mgr Małgorzata Cieślak – język polski, zajęcia logopedyczne,

mgr Adam Jakubowski – muzyka, plastyka,

mgr Zofia Jaszczuk – biologia, chemia,  przyroda, 

mgr Dariusz Kostrzewa – wf, edb,

mgr Krystyna Katarzyna Oroń – doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

mgr Monika Przybysiak-Opała – język polski, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe,

mgr Dariusz Zdunowski – język angielski,

mgr Edyta Zieleniecka – religia, wdż, zajęcia świetlicowe,

mgr Beata Ziółkowska – historia, zajęcia świetlicowe

mgr Katarzyna Zwierzchlewska – język rosyjski

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast