Rada rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO W NACPOLSKU
ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący – Ulicki Paweł

Wiceprzewodniczący – BuczyńskiJacek

Sekretarz – Sielczak Joanna

Skarbnik – Makowska Anna  

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Kozak Katarzyna

Członek – Witkowska Agnieszka

Przedstawiciele Rad Oddziałowych Rodziców

„P” – Pekról Joanna

kl. „0” – Kozak Katarzyna

kl. I – Cieszewska Monika

kl. II – Kussa Andżelina

kl. III – Boruszewska Joanna

kl. IV – Buczyński Jacek

kl. V – Figurska Katarzyna

kl. VI – Jeznach Małgorzata

kl. VII – Januszczak Wioletta

kl. VIII – Ulicki Paweł

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast