Pedagog/Pedagog specjalny/Psycholog

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Poniedziałek

8.00 -10.25

Wtorek

8.00 -12.25, 13.25-15.00

Środa

8.50 -11.25, 12.35-13.20, 14.15-15.00

Czwartek

8.00 -10.25

Piątek

9.40 -13.20

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

Wtorek

8.50-9.35, 11.40-12.25, 13.25 -14.10

Środa

8.50-9.35, 11.40-12.25, 13.25 -14.10

Czwartek

8.50-9.35, 13.25 -15.00

Piątek

8.00 -9.35

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek

8.00 -15.00