Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący – Adam Bocianiak

Zastępcy – Błażej Pałac i Kacper Ślufiński

Sekcja dekoracyjna: 

Julia Figurska  – Lider

Katarzyna Budek

Maja Marciszewska

Oleg Orzechowski

Krystian Witkowski

Maja Kosińska

Marianna Sikorska

Natalia Krzemińska

Sekcja porządkowa:

Emil Jeznach  – Lider

Michał Januszewski

Sebastian Szymański

Dawid Rafalak

Jakub Krzemiński

Bartłomiej Makowski

Piotr Wiśniewski

Filip Gorsiak

Sekcja charytatywna:

Ewelina Cichocka – Lider

Agata Buczyńska

Gabriela Hetnerska

Maria Chmielewska

Amelia Wieczorek

Miłosz Turkowski

Sekcja naukowa (pomoc koleżeńska):

Szymon Rosiński  – Lider

Miłosz Mitura

Emil Kussy

Mikołaj Matusiak

Opiekunowie

Agnieszka Gizińska

Dariusz Zdunowski