PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę;
 • wywieszanie informacji o pracy S U oraz przygotowywanie gazetek związanych z aktualną tematyką;
 • informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach;
 • całoroczna zbiórka nakrętek
 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami;
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • przekazywanie informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronę internetową szkoły;
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
 • udział w uroczystościach szkolnych – wystawianie pocztu sztandarowego;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

SEMESTR I

Wrzesień

 • Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego;
 • Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego SP im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku;
 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2023/2024;
 • Wykonanie gazetki informacyjnej z wyników przeprowadzonych wyborów;
 • Współudział w akcji Sprzątania Świata.

Październik

 • Dzień Uśmiechu
 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły;
 • Udział w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych;
 • Rozpoczęcie akcji zbierania kasztanów.
 • Organizacja konkursu na najładniejszą dynię,
 • Święto Zmarłych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w Miejscach Pamięci;

Listopad

 • Śniadanie daje moc –wykonanie okolicznościowej gazetki promującej zdrowy tryb życia, czynny udział w akcji;
 • Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki z okazji 11 listopada;
 • Włączenie się do akcji Nasz Szkolna Szlachetna Paczki;
 • Kontynuacja akcji „Przynieś karmę dla zwierzaka”;
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna;
 • Rozpoczęcie akcji Góra Grosza;

Grudzień

 • Mikołajki – wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój klas;
 • Boże Narodzenie – wigilie klasowe; udział w przygotowaniu świątecznego wystroju korytarzy;
 • Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;
 • Pomoc w przeprowadzeniu Kiermaszu Świątecznego;
 • Zawiezienie przez wybranych uczniów naszej szkoły karmy do schroniska dla zwierząt.
 • Finał akcji Moja Szlachetna Paczka;
 • Finał akcji Góra Grosza;

Styczeń

 

 • Zorganizowanie Balu choinkowego;
 • Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2023/2024.

Luty

 • Przedstawienie wyników nauczania i zachowania najlepszych uczniów na gazetce SU;
 • Walentynki -zorganizowanie poczty walentynkowej;
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Walentynek;
 • Pomoc w organizacji dyskoteki walentynkowej,
 • DBI – pomoc w organizacji obchodów, przygotowanie gazetki profilaktycznej na temat zagrożeń, na jakie narażone są dzieci w Internecie i zasad bezpiecznego korzystania z Sieci.

Marzec

 • Dzień Kobiet – przygotowanie okolicznościowych życzeń, 
 • Przygotowanie i koordynacja imprezy szkolnej z okazji pierwszego Dnia Wiosny;
 • Pomoc w  przygotowaniu wiosennego wystroju korytarzy.

Kwiecień   

 • Wielkanoc – przygotowanie gazetki okolicznościowej;
 • Obchody Dnia Ziemi –  ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej;

Maj

 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • Udział w uroczystościach z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; wystawienie pocztu sztandarowego;

Czerwiec

 • Dzień Dziecka – udział w przygotowaniu imprezy szkolnej z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Patrona Szkoły wykonanie okolicznościowej gazetki;
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2023/2024;
 • Współudział w pożegnaniu klasy ósmej;
 • Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”;
 • Przedstawienie wyników nauczania i zachowania najlepszych uczniów na gazetce SU;
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024, wystawienie pocztu sztandarowego.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.