Zebrania

Lp. Termin Zagadnienia
1. 28.09.2022r. (środa) godz. 15:00  Wybór Rady Rodziców
2.  03.11.2022r. (czwartek) godz. 15:00  Sprawy dydaktyczno – wychowawcze
3.  21.12.2022r. (środa) godz. 15:00 Informacyjne (przewidywane oceny na półrocze)
4. 01.02.2023r. (środa) godz. 15:00  Półroczne podsumowujące I semestr (ogólne)
5. 19.04.2023r. (środa) godz.15:00  Sprawy dydaktyczno – wychowawcze
6.  17.05.2023r. (środa) godz. 15:00  Informacyjne (przewidywane oceny na koniec roku)
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast