Zebrania

Lp. Termin Zagadnienia
1. 22.09.2021r. (środa) godz. 15:00  Wybór Rady Rodziców
2.  03.11.2021r. (środa) godz. 15:00  Sprawy dydaktyczno – wychowawcze
3.  21.12.2020r. (wtorek) godz. 15:00 Informacyjne (przewidywane oceny na półrocze)
4. 16.02.2022r. (środa) godz. 15:00  Półroczne podsumowujące I semestr (ogólne)
5.  06.04.2021r. (środa) godz.15:00  Sprawy dydaktyczno – wychowawcze
6.  18.05.2022r. (środa) godz. 15:00  Informacyjne (przewidywane oceny na koniec roku)
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast