Zebrania

Lp. Termin Zagadnienia
1. 27.09.2023r. (środa) godz. 15:00  Wybór Rady Rodziców
2.  08.11.2023r. (środa) godz. 15:00  Sprawy dydaktyczno – wychowawcze
3.  20.12.2023r. (środa) godz. 15:00 Informacyjne (przewidywane oceny na półrocze)
4. 07.02.2024r. (środa) godz. 15:00  Półroczne podsumowujące I semestr (ogólne)
5. 17.04.2024r. (środa) godz.15:00  Sprawy dydaktyczno – wychowawcze
6.  13.05.2024r. (poniedziałek) godz. 15:00  Informacyjne (przewidywane oceny na koniec roku)