Zebrania

Lp. Termin Zagadnienia
1. 23.09.2020r. (środa) godz. 15:00  Wybór Rady Rodziców
2.  04.11.2020r. (środa) godz. 15:00  Sprawy dydaktyczno – wychowawcze
3.

 16.12.2020r. (środa) godz. 15:00

Informacyjne (przewidywane oceny na półrocze)

4. 03.02.2021r. (środa) godz. 15:00  Półroczne podsumowujące I semestr (ogólne)
5.  14.04.2021r. (środa) godz.15:00  Sprawy dydaktyczno – wychowawcze
6.  19.05.2021r. (środa) godz. 15:00  Informacyjne (przewidywane oceny na koniec roku)
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast