Plan lekcji

PLAN KL.1

PLAN KL.2

PLAN KL.3

PLAN KL.4

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 j. angielski
4 a – Zdunowski D. (o)
informatyka
4 a – Gizińska A. (i)
j. polski
4 a – Rudnik W. (p)
przyroda
4 a – Jaszczuk Z. (b)
wf
4 a – Kostrzewa D. (sg)
08:55 – 09:40 technika
4 a – Gizińska A. (f)
matematyka
4 a – Cegiełka M. (m)
wf
4 a – Kostrzewa D. (sg)
matematyka
4 a – Cegiełka M. (m)
j. polski
4 a – Rudnik W. (p)
09:50 – 10:35 j. polski
4 a – Rudnik W. (p)
wf
4 a – Kostrzewa D. (sg)
j. angielski
4 a – Zdunowski D. (o)
muzyka
4 a – Jakubowski A. (r)
z. z wych.
4 a – Ziółkowska B. (h)
10:50 – 11:35 wf
4 a – Kostrzewa D. (sg)
przyroda
4 a – Jaszczuk Z. (b)
historia
4 a – Ziółkowska B. (h)
religia
4 a – Zieleniecka E. (r)
j. angielski
4 a – Zdunowski D. (o)
11:50 – 12:35 matematyka
4 a – Cegiełka M. (m)
religia
4 a – Zieleniecka E. (r)
matematyka
4 a – Cegiełka M. (m)
j. polski
4 a – Rudnik W. (p)
12:45 – 13:30 plastyka
4 a – Jakubowski A. (r)
j. polski
4 a – Rudnik W. (p)

PLAN KL.5

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 technika
5 a – Gizińska A. (f)
historia
5 a – Ziółkowska B. (p)
muzyka
5 a – Jakubowski A. (r)
historia
5 a – Ziółkowska B. (p)
j. polski
5 a – Rudnik W. (p)
08:55 – 09:40 plastyka
5 a – Jakubowski A. (r)
informatyka
5 a – Gizińska A. (i)
biologia
5 a – Jaszczuk Z. (b)
geografia
5 a – Ulicka A. (h)
matematyka
5 a – Gizińska A. (f)
09:50 – 10:35 matematyka
5 a – Gizińska A. (f)
j. angielski
5 a – Zdunowski D. (o)
wf
5 a – Kostrzewa D. (sg)
wf
5 a – Kostrzewa D. (sg)
j. angielski
5 a – Zdunowski D. (o)
10:50 – 11:35 j. polski
5 a – Rudnik W. (p)
wf
5 a – Kostrzewa D. (sg)
j. polski
5 a – Rudnik W. (p)
j. angielski
5 a – Zdunowski D. (o)
religia
5 a – Zieleniecka E. (r)
11:50 – 12:35 religia
5 a – Zieleniecka E. (f)
j. polski
5 a – Rudnik W. (p)
matematyka
5 a – Gizińska A. (f)
matematyka
5 a – Gizińska A. (f)
12:45 – 13:30 wf
5 a – Kostrzewa D. (sg)
z. z wych.
5 a – Jaszczuk Z. (b)
j. polski
5 a – Rudnik W. (p)
13:40 – 14:25 wdż
5 a – Jaszczuk Z. (b)

PLAN KL.6

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 plastyka
6 a – Jakubowski A. (r)
matematyka
6 a – Cegiełka M. (m)
wf
6 a – Kostrzewa D. (sg)
matematyka
6 a – Cegiełka M. (m)
j. angielski
6 a gr. 1 – Zdunowski D. (o)
zaj. Świetlicowe
6 a gr. 2 – Gniazdowska E. (św)
08:55 – 09:40 biologia
6 a – Jaszczuk Z. (b)
wf
6 a – Kostrzewa D. (sg)
j. polski
6 a – Rudnik W. (p)
muzyka
6 a – Jakubowski A. (r)
zaj. Świetlicowe
6 a gr. 1 – Gniazdowska E. (św)
j. angielski
6 a gr. 2 – Zdunowski D. (o)
09:50 – 10:35 religia
6 a – Zieleniecka E. (m)
geografia
6 a – Ulicka A. (h)
religia
6 a – Zieleniecka E. (r)
j. polski
6 a – Rudnik W. (p)
j. polski
6 a – Rudnik W. (p)
10:50 – 11:35 j. angielski
6 a gr. 1 – Zdunowski D. (o)
zaj. Świetlicowe
6 a gr. 2 – Przybysiak-Opała M. (św)
j. angielski
6 a gr. 1 – Zdunowski D. (o)
informatyka
6 a gr. 2 – Gizińska A. (i)
zaj. Świetlicowe
6 a gr. 1 – Jaszczuk Z. (św)
j. angielski
6 a gr. 2 – Zdunowski D. (o)
historia
6 a – Ziółkowska B. (h)
wf
6 a – Kostrzewa D. (sg)
11:50 – 12:35 j. polski
6 a – Rudnik W. (p)
informatyka
6 a gr. 1 – Gizińska A. (i)
j. angielski
6 a gr. 2 – Zdunowski D. (o)
z. z wych.
6 a – Rudnik W. (p)
wf
6 a – Kostrzewa D. (sg)
wdż
6 a – Jaszczuk Z. (b)
12:45 – 13:30 matematyka
6 a – Cegiełka M. (m)
historia
6 a – Ziółkowska B. (h)
technika
6 a – Gizińska A. (f)
13:40 – 14:25 j. polski
6 a – Rudnik W. (p)
matematyka
6 a – Cegiełka M. (m)

PLAN KL.7

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 chemia
7 a – Jaszczuk Z. (b)
j. rosyjski
7 a – Zwierzchlewska K. (o)
chemia
7 a – Jaszczuk Z. (b)
geografia
7 a – Ulicka A. (h)
religia
7 a – Zieleniecka E. (r)
08:55 – 09:40 j. polski
7 a – Rudnik W. (p)
geografia
7 a – Ulicka A. (h)
historia
7 a – Ziółkowska B. (h)
j. rosyjski
7 a – Zwierzchlewska K. (o)
wf
7 a – Kostrzewa D. (sg)
09:50 – 10:35 j. angielski
7 a – Zdunowski D. (o)
informatyka
7 a – Gizińska A. (i)
j. polski
7 a – Rudnik W. (p)
fizyka
7 a – Gizińska A. (f)
fizyka
7 a – Gizińska A. (f)
10:50 – 11:35 matematyka
7 a – Gizińska A. (f)
j. polski
7 a – Rudnik W. (p)
muzyka
7 a – Jakubowski A. (r)
j. polski
7 a – Rudnik W. (p)
j. polski
7 a – Rudnik W. (p)
11:50 – 12:35 wf
7 a – Kostrzewa D. (sg)
wf
7 a – Kostrzewa D. (sg)
wf
7 a – Kostrzewa D. (sg)
historia
7 a – Ziółkowska B. (h)
j. angielski
7 a – Zdunowski D. (o)
12:45 – 13:30 religia
7 a – Zieleniecka E. (f)
biologia
7 a – Jaszczuk Z. (b)
z. z wych.
7 a – Kostrzewa D. (o)
matematyka
7 a – Gizińska A. (f)
biologia
7 a – Jaszczuk Z. (b)
13:40 – 14:25 plastyka
7 a – Jakubowski A. (r)
matematyka
7 a – Gizińska A. (f)
matematyka
7 a – Gizińska A. (f)
j. angielski
7 a – Zdunowski D. (o)
wdż
7 a – Jaszczuk Z. (b)

PLAN KL.8

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 historia
8 a – Ziółkowska B. (h)
geografia
8 a – Ulicka A. (h)
j. angielski
8 a – Zdunowski D. (o)
j. rosyjski
8 a – Zwierzchlewska K. (o)
j. polski
8 a – Przybysiak-Opała M. (h)
08:55 – 09:40 religia
8 a – Zieleniecka E. (m)
j. rosyjski
8 a – Zwierzchlewska K. (o)
religia
8 a – Zieleniecka E. (f)
chemia
8 a – Jaszczuk Z. (b)
wos
8 a – Dziełakowska A. (h)
09:50 – 10:35 wf
8 a – Kostrzewa D. (sg)
matematyka
8 a – Cegiełka M. (m)
historia
8 a – Ziółkowska B. (h)
matematyka
8 a – Cegiełka M. (m)
edb
8 a – Kostrzewa D. (r)
10:50 – 11:35 matematyka
8 a – Cegiełka M. (m)
j. polski
8 a – Przybysiak-Opała M. (h)
fizyka
8 a – Gizińska A. (f)
wf
8 a – Kostrzewa D. (sg)
fizyka
8 a – Gizińska A. (f)
11:50 – 12:35 j. polski
8 a – Przybysiak-Opała M. (h)
chemia
8 a – Jaszczuk Z. (b)
j. polski
8 a – Przybysiak-Opała M. (r)
j. polski
8 a – Przybysiak-Opała M. (r)
wf
8 a – Kostrzewa D. (sg)
12:45 – 13:30 wos
8 a – Dziełakowska A. (h)
informatyka
8 a – Gizińska A. (i)
matematyka
8 a – Cegiełka M. (m)
j. angielski
8 a – Zdunowski D. (o)
j. angielski
8 a – Zdunowski D. (o)
13:40 – 14:25 biologia
8 a – Jaszczuk Z. (b)
wf
8 a – Kostrzewa D. (sg)
z. z wych.
8 a – Przybysiak-Opała M. (r)
doradztwo zawodowe
8 a – Oroń K. (r)
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast