Historia szkoły

Początki Szkoły Podstawowej w Nacpolsku sięgają 1940 r. Przed II wojną światową mieściła się ona w niewielkim, drewnianym budynku, który stoi przy drodze do Żukowa, obok obecnego budynku szkoły. Współcześnie mieści się tam sklep wielobranżowy. Początki Szkoły Podstawowej w Nacpolsku sięgają 1940 r. Przed II wojną światową mieściła się ona w niewielkim, drewnianym budynku, który stoi przy drodze do Żukowa, obok obecnego budynku szkoły. Współcześnie mieści się tam sklep wielobranżowy. 

W 1946 r. szkołę przeniesiono do zabytkowego pałacu w parku w Nacpolsku. Niegdyś pałac był siedzibą dziedzica, po wojnie przeszedł w ręce państwowe. W 1969r. wybudowano obecny budynek szkoły przy ul. Szkolnej 18. 

Za czasów komunizmu Szkoła Podstawowa nosiła imię gen. Władysława Mazura, które potem usunięto.

W roku 1993 uczęszczało do naszej szkoły najwięcej uczniów w historii. Powodem było przyjęcie uczniów Szkoły Podstawowej w Sobanicach, która uległa spłonięciu. Nauka odbywała się na dwie zmiany.  Rok później szkołę odbudowano, a liczba uczniów zmniejszyła się. W 1996 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną i przeprowadzono remont szkoły.  

W wyniku reformy edukacji w 1999 roku utworzono Zespół Szkół w Nacpolsku, obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum. Jego dyrektorem został  mgr Andrzej Szacherski. 

W 2006r. oddano do użytku nową część budynku  naszej szkoły. Wybudowano nowe klasy, bibliotekę i  świetlicę. W części budynku szkoły mieści się obecnie również filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Kolejna reforma edukacji w 2017r.  likwidująca gimnazja spowodowała, że Zespół Szkół znów zyskał nazwę Szkoła Podstawowa, a obchody 50-lecia szkoły połączono z nadaniem szkole imienia Piotra Sękowskiego. Od 2018r dyrektorem szkoły jest mgr Adam Jakubowski.