W Szkole Podstawowej im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostają zawieszone od 12 marca br. W dniach 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze. W tych dniach nie ma przywozu i odwozu dzieci. Dziecko przywozi i odwozi rodzic/opiekun.
• od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Szkoła jest zamknięta do 25.03.2020r. ( nie ma zajęć opiekuńczych).
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Dyrektor
Adam Jakubowski
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast